Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu

Adres:
ul. Parkowa 14, 09-140 Raciąż

Telefon:
Tel. (0-23) 679-10-78

Sekretariat:
sekretariat@mckraciaz.pl

Strona www:
http://mckraciaz.pl