Kontakt

Miejsce Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Raciążu

ul. Parkowa 14, 09-140 Raciąż
Województwo mazowieckie

Kontakt:

tel.: 23 679-10-78

e-mail (sekretariat):

sekretariat@mckraciaz.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości


Dla Rozwoju Mazowsza

„Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług kulturalnych poprzez doposażenie i wyposażenie MCKSiR w środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.”

Wartość projektu: 1 057 830,53 zł
Wartość dofinansowania: 745 508,00 zł
Poziom dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych

Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu