Kino

30 listopada 2015r.
 

Bilety można zarezerwować także pod numerem telefonu (23) 679-10-78 lub osobiście w MCKSiR ul. Parkowa 14, 09-140 Raciąż.

Zarezerwowane bilety należy odebrać min. 20 - 30 min przed rozpoczęciem seansu.
W innym wypadku rezerwacja przepada.

Możliwość rezerwacji sali na prywatne projekcje na życzenie

(Korzystanie z naszej biblioteki filmowej lub własnych zasobów)

Wszelkie dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu (23) 679-10-78

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Strona na Facebooku


Dla Rozwoju Mazowsza

„Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług kulturalnych poprzez doposażenie i wyposażenie MCKSiR w środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.”

Wartość projektu: 1 057 830,53 zł
Wartość dofinansowania: 745 508,00 zł
Poziom dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych

Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu