BIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: ZAPYTANIA OFERTOWEGO pn. „Transport uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych (piłka nożna) na zawody sportowe i inne wyjazdy”   Dokumenty do pobrania: Zawiadomienie.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE – „Transport uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych (piłka nożna) na zawody sportowe  i inne wyjazdy”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zadania pn.  „Transport uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych (piłka nożna) na zawody sportowe  i inne wyjazdy” Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe.pdf Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załacznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zadania pn.  „Stanowisko trenera piłki nożnej”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zadania pn.  „Stanowisko trenera piłki nożnej”   Dokumenty do pobrania: Zapytanie Ofertowe.pdf Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. zapytania ofertowego:  Na wykonanie składu komputerowego, łamania stron i druk gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż pn.: „Puls Raciąża, Baboszewa i okolic”, której wydawcą jest Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu   Dokumenty do pobrania: 1.Wybór_oferty.pdf

Zapytanie Ofertowe – Druk Gazety „Puls Raciąża, Baboszewa i okolic”

ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie składu komputerowego, łamania stron i druk gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż pn.: „Puls Raciąża, Baboszewa i okolic”, której wydawcą jest Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu       Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. Zamówienia o nazwie : ,,Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego dla MCKSiR w Raciążu”   Dokumenty do pobrania: 1.Wybór_najkorzystniejszej_oferty.pdf


Dla Rozwoju Mazowsza

„Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług kulturalnych poprzez doposażenie i wyposażenie MCKSiR w środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.”

Wartość projektu: 1 057 830,53 zł
Wartość dofinansowania: 745 508,00 zł
Poziom dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych

Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu