BIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. Zamówienia o nazwie  : „Przygotowanie i montaż materiału filmowego promującego V Jarmark Raciąski” Dokumenty do pobrania: 1.Wybór_oferty.pdf

„Przygotowanie i montaż materiału filmowego promującego V Jarmark Raciąski” Konkurs Ofert

Konkurs ofert „Przygotowanie i montaż materiału filmowego promującego V Jarmark Raciąski” Dokumenty do pobrania: 1.Konkurs Ofert.pdf 2.Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 3.Załącznik nr 2 – Scenariusz filmu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   dot. Zamówienia o nazwie  : „Wydruk plakatów i ulotek na potrzeby organizacji V Jarmarku Raciąskiego 2018” Dokumenty do pobrania: 1.Wybór_oferty_druk_plakatow_ulotek.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – małe punkty gastronomiczne oraz usługi rekreacyjno-rozrywkowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.  Zapytanie ofertowe  na małe punkty gastronomiczne oraz usługi rekreacyjno- rozrywkowe dla dzieci typu zabawki „Dmuchańce” Przy Placu A. Mickiewicza (Mały Park)  podczas trwania wydarzenia „V Jarmark Raciąski”   Dokumenty do pobrania: 1. V Jarmark zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty małe gastro.pdf  

Konkurs ofert „Wydruk plakatów i ulotek na potrzeby organizacji  V Jarmarku Raciąskiego 2018”

Konkurs ofert „Wydruk plakatów i ulotek na potrzeby organizacji  V Jarmarku Raciąskiego 2018” Dokumenty do pobrania: Konkurs ofert.pdf Formularz ofertowy.doc


Dla Rozwoju Mazowsza

„Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług kulturalnych poprzez doposażenie i wyposażenie MCKSiR w środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.”

Wartość projektu: 1 057 830,53 zł
Wartość dofinansowania: 745 508,00 zł
Poziom dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych

Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu