BIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do TG.26.36.2019   Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego o nr . TG.26.36.2019 na „Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych,  zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

Pytania oraz odpowiedzi do Zapytania ofertowego o numerze TG. 26.36.2019

Pytania oraz odpowiedzi do Zapytania ofertowego o numerze TG. 26.36.2019 na „Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

Unieważnienie zapytania ofertowego

Unieważnienie zapytania ofertowego nr TG.26.35.2019 z dnia 09.12.2019r. Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu zawiadamia o unieważnieniu postępowania o

ZAPYTANIE OFERTOWE

Raciąż, dn. 17.12.19r ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 26.36.2019 Zamawiający: Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, ul. Parkowa 14, 09-140 Raciąż  zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych,  zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Zapytanie Ofertowe„Remont i przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Kilińskiego 21”

Raciąż, dnia 09.12.2019 r. Zapytanie ofertowe „Remont i przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Kilińskiego 21” TG.26.35.2019  Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zmianami) nie stosuje się zgodnie z art. 4 pkt. 8 Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe na małe punkty gastronomiczno-handlowe oraz usługi rekreacyjno- rozrywkowe dla dzieci typu zabawki „Dmuchańce” Przy Placu A. Mickiewicza (Mały Park)  podczas trwania wydarzenia „VI Jarmark Raciąski 2019 ” Dokumenty do pobrania: 1.Konkurs_ofert.pdf 2.Załącznik_nr1 3.Załącznik_nr2 4.Załącznik_nr3 5.Załącznik_nr4