BIP

Zapytanie ofertowe na druk i dostawę gazety 2017-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na druk gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż pn.: „Puls Raciąża, Baboszewa i okolic”, której wydawcą jest Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy

ZAWIADOMIENIE o  unieważnieniu postępowania

Data: 20.11.2017r. ZAWIADOMIENIE o  unieważnieniu postępowania na druk gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż pn.: „Puls Raciąża, Baboszewa i okolic”, której wydawcą jest Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu   Dokumenty do pobrania: 1.Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf

Przedłużenie terminu składania ofert

Przedłużenie terminu składania ofert dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE na druk gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż pn.: „Puls Raciąża, Baboszewa i okolic”, której wydawcą jest Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu Termin został wydłużony do dnia: 17.11.2017r. do godz. 14:00. Dokumenty do pobrania: 1.Przedluzenie_terminu.pdf

Zapytanie Ofertowe – druk gazety samorządowej “Puls Raciąża, Baboszewa i okolic”

ZAPYTANIE OFERTOWE na druk gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż pn.: „Puls Raciąża, Baboszewa i okolic”, której wydawcą jest Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu Dokumenty do pobrania: 1 .Zapytanie ofertowe 2. Formularz

ZAPYTANIE OFERTOWE – na wykonanie usług archiwizacyjnych Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu

 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usług archiwizacyjnych Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu Dokumenty do pobrania: 1. Zapytanie ofertowe.pdf 2. Załącznik nr 1  3. Załącznik nr 2

Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 14 września 2017r.

Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 14 września 2017r. Dokumenty do pobrania: 1.pisemne_rozpoznanie_rynku.pdf


Dla Rozwoju Mazowsza

„Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług kulturalnych poprzez doposażenie i wyposażenie MCKSiR w środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.”

Wartość projektu: 1 057 830,53 zł
Wartość dofinansowania: 745 508,00 zł
Poziom dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych

Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu