BIP

„Wynajem techniki estradowej/scenicznej na potrzeby organizacji V Jarmarku Raciąskiego 2018”

Konkurs ofert „Wynajem techniki estradowej/scenicznej na potrzeby organizacji V Jarmarku Raciąskiego 2018”   Dokumenty do pobrania: Konkurs_ofert Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy Zalacznik_nr_2_Opis_Przedmiotu_Zamówienia Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spełnieniu_warunkow_udzialu Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia Zalacznik_nr_5_przykaldowa_umowa Zalacznik_nr_6_Oświadczenie wykonawcy o użyciu atestowanych certyfikowanych materiałów i sprzętu. Załącznik nr 7 – Berkut Załącznik nr 8 – Horpyna Załącznik nr 9 – ENEJ_Dzwiek_2018_oSWIETLENIE

Zapytanie ofertowe Zabezpieczenie imprezy masowej Organizacja  „V Jarmark Raciąski”  

Zapytanie ofertowe Zabezpieczenie imprezy masowej Organizacja  „V Jarmark Raciąski”   Przedmiot zamówienia: Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: Zabezpieczenie przed główną imprezą masową oraz  imprezy masowej(przewidziana liczba osób biorących udział w imprezie to 1500 osób) podczas organizacji V Jarmarku Raciąskiego odbywającego się 14 oraz 15 sierpnia. w mieście Raciąż, Plac Adama Mickiewicza ,

KONKURS OFERT – PROWADZENIE V JARMARKU RACIĄSKIEGO

  KONKURS OFERT PROWADZENIE V JARMARKU RACIĄSKIEGO Przedmiot zamówienia: Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:  Prowadzenie imprezy dwudniowej V Jarmarku Raciąskiego odbywający się 14.sierpnia 2018r. (impreza masowa) oraz 15 sierpnia 2018r. (impreza niemasowa). w mieście Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza – Centrum miasta.   Dokumenty do pobrania: 1.Zapytanie ofertowe.pdf 2. Załącznik_nr_1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: ZAPYTANIA OFERTOWEGO MCKSiR-ZO- 05/2018 pn.  „Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji, zgodnie               z przepisami Ustawy z dnia 29 08.1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO”, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.       

Pytania oraz odpowiedzi do Zapytania ofertowego o numerze MCKSiR-ZO- 05/2018

Pytania oraz odpowiedzi do Zapytania ofertowego o numerze MCKSiR-ZO- 05/2018 na „Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 08.1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO”, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Zapytanie Ofertowe RODO

ZAPYTANIE OFERTOWE zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 08.1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO”, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób


Dla Rozwoju Mazowsza

„Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług kulturalnych poprzez doposażenie i wyposażenie MCKSiR w środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.”

Wartość projektu: 1 057 830,53 zł
Wartość dofinansowania: 745 508,00 zł
Poziom dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych

Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu