Aktualności

Test video

Przykładowe video i przykładowe zdjęcie.

Kino wakacyjne 7
Kino wakacyjne 6
Kino wakacyjne 5

Kino za Rogiem przy Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu zaprasza na Kino wakacyjne. W trakcie wakacji seanse dla dzieci do 12 roku życia są bezpłatne, pod warunkiem, że są pod opieką osoby dorosłej.

Kino wakacyjne 4

Kino za Rogiem przy Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu zaprasza na Kino wakacyjne. W trakcie wakacji seanse dla dzieci do 12 roku życia są bezpłatne, pod warunkiem, że są pod opieką osoby dorosłej.

Kino wakacyjne 3

Kino za Rogiem przy Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu zaprasza na Kino wakacyjne. W trakcie wakacji seanse dla dzieci do 12 roku życia są bezpłatne, pod warunkiem, że są pod opieką osoby dorosłej.


Dla Rozwoju Mazowsza

„Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług kulturalnych poprzez doposażenie i wyposażenie MCKSiR w środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.”

Wartość projektu: 1 057 830,53 zł
Wartość dofinansowania: 745 508,00 zł
Poziom dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych

Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu