Published by : admin

Zapytanie Ofertowe – Zakup wraz z dostawą środków czystości

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, ul. Parkowa 14, 09-140 Raciąż REGON: 000287303, NIP: 567-15-96-790 tel. (23) 67 91 078 fax.(23) 67 91 078 e-mail: sekretariat@mckraciaz.pl, www.mckraciaz.pl Zaprasza do złożenia oferty na: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą środków czystości dla Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i

One Billion Rising 2020
Taekwondo Raciąż 2020