Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: ZAPYTANIA OFERTOWEGO MCKSiR-ZO- 05/2018 pn.  „Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji, zgodnie               z przepisami Ustawy z dnia 29 08.1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO”, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.       

Pytania oraz odpowiedzi do Zapytania ofertowego o numerze MCKSiR-ZO- 05/2018

Pytania oraz odpowiedzi do Zapytania ofertowego o numerze MCKSiR-ZO- 05/2018 na „Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 08.1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO”, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Zapytanie Ofertowe RODO

ZAPYTANIE OFERTOWE zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 08.1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO”, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.  Zapytanie ofertowe na małe punkty gastronomiczno-handlowe oraz usługi rekreacyjno- rozrywkowe dla dzieci typu zabawki „Dmuchańce” Dokumenty do pobrania: 1.zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty małe gastro.pdf


Dla Rozwoju Mazowsza

„Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług kulturalnych poprzez doposażenie i wyposażenie MCKSiR w środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.”

Wartość projektu: 1 057 830,53 zł
Wartość dofinansowania: 745 508,00 zł
Poziom dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych

Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu