Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – druk gazety

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. Zamówienia z dnia 08.03.2019r.  o nazwie  :                                                  Na wykonanie druku gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż pn.: „Puls Raciąża”, której wydawcą jest Miejskie Centrum Kultury Sportu

Zapytanie ofertowe – na wykonanie druku gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż pn.: „Puls Raciąża”,

Raciąż, dnia 08.03.2018 r.  ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie druku gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż pn.: „Puls Raciąża”, której wydawcą jest Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu   Dokumenty do pobrania: 1.Zapytanie ofertowe 2.Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 3.Załącznik nr 2 – wzór umowy 4.Załącznik nr 3 – oświadczenie


Dla Rozwoju Mazowsza

„Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług kulturalnych poprzez doposażenie i wyposażenie MCKSiR w środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.”

Wartość projektu: 1 057 830,53 zł
Wartość dofinansowania: 745 508,00 zł
Poziom dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych

Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu