Aktualności

Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 14 września 2017r.

Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 14 września 2017r. Dokumenty do pobrania: 1.pisemne_rozpoznanie_rynku.pdf

Konkurs ofert „Degustacja połączona z prezentacją produktów i potraw tradycyjnych”

Konkurs ofert „Degustacja połączona z prezentacją produktów i potraw tradycyjnych” Dokumenty do pobrania: 1. Konkurs Ofert 2. Formularz ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie wykładu nt. Dobre praktyki – wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami

  ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie wykładu Dobre praktyki – wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami Dokumenty do pobrania: 1.Zapytanie ofertowe 2.Formularz ofertowy  


Dla Rozwoju Mazowsza

„Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług kulturalnych poprzez doposażenie i wyposażenie MCKSiR w środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.”

Wartość projektu: 1 057 830,53 zł
Wartość dofinansowania: 745 508,00 zł
Poziom dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych

Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu