Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – materiały biurowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do Zapytania ofertowego o nr. TG.26.3.2020 Dostawa  materiałów  biurowych dla MCKSiR w Raciążu Dokumenty do pobrania: 1.Zawiadomienie – materiały biurowe.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE- środki czystości 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do Zapytania ofertowego o nr. TG.26.4.2020 Zakup i dostawa środków czystości dla Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu Dokumenty do pobrania: 1.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE- środki czystości 2020.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE – środki czystości

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, ul. Parkowa 14, 09-140 Raciąż REGON: 000287303, NIP: 567-15-96-790 tel. (23) 67 91 078 fax.(23) 67 91 078 e-mail: sekretariat@mckraciaz.pl, www.mckraciaz.pl Zaprasza do złożenia oferty na: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą środków czystości dla Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i

ZAPYTANIE OFERTOWE – materiały biurowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, ul. Parkowa 14, 09-140 Raciąż REGON: 000287303, NIP: 567-15-96-790 tel. (23) 67 91 078 fax.(23) 67 91 078 e-mail: sekretariat@mckraciaz.pl, www.mckraciaz.pl Zaprasza do złożenia oferty na: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych dla MCKSiR w Raciążu . Dokumenty

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego Numer sprawy: TG.26.2.2020 Nazwa przedmiotu zamówienia: Zakup wraz z dostawą środków czystości dla Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu .Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Kino w Raciążu