Aktualności

„Wynajem techniki estradowej/scenicznej na potrzeby organizacji V Jarmarku Raciąskiego 2018”

Konkurs ofert „Wynajem techniki estradowej/scenicznej na potrzeby organizacji V Jarmarku Raciąskiego 2018”   Dokumenty do pobrania: Konkurs_ofert Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy Zalacznik_nr_2_Opis_Przedmiotu_Zamówienia Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spełnieniu_warunkow_udzialu Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia Zalacznik_nr_5_przykaldowa_umowa Zalacznik_nr_6_Oświadczenie wykonawcy o użyciu atestowanych certyfikowanych materiałów i sprzętu. Załącznik nr 7 – Berkut Załącznik nr 8 – Horpyna Załącznik nr 9 – ENEJ_Dzwiek_2018_oSWIETLENIE

Zapytanie ofertowe Zabezpieczenie imprezy masowej Organizacja  „V Jarmark Raciąski”  

Zapytanie ofertowe Zabezpieczenie imprezy masowej Organizacja  „V Jarmark Raciąski”   Przedmiot zamówienia: Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: Zabezpieczenie przed główną imprezą masową oraz  imprezy masowej(przewidziana liczba osób biorących udział w imprezie to 1500 osób) podczas organizacji V Jarmarku Raciąskiego odbywającego się 14 oraz 15 sierpnia. w mieście Raciąż, Plac Adama Mickiewicza ,


Dla Rozwoju Mazowsza

„Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług kulturalnych poprzez doposażenie i wyposażenie MCKSiR w środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.”

Wartość projektu: 1 057 830,53 zł
Wartość dofinansowania: 745 508,00 zł
Poziom dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych

Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu