Dzień: 25 czerwca 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – ochrona jarmark

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego o nr . MCKSiR-ZO/ 07 /2018 na „Zabezpieczenie imprezy masowej oraz imprezy niemasowej podczas organizacji V Jarmarku Raciąskiego 14-15 sierpnia 2018” Dokumenty do pobrania: zawiadomienie_ochrona.pdf

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty konferansjer 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego o nr . MCKSiR-KO- 06/2018 na „Prowadzenie imprezy dwudniowej V Jarmarku Raciąskiego odbywający się 14.sierpnia 2018r. (impreza masowa) oraz 15 sierpnia 2018r. (impreza niemasowa). w mieście Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza – Centrum miasta.” Dokumenty do pobrania: 1.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf  


Dla Rozwoju Mazowsza

„Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług kulturalnych poprzez doposażenie i wyposażenie MCKSiR w środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.”

Wartość projektu: 1 057 830,53 zł
Wartość dofinansowania: 745 508,00 zł
Poziom dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych

Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu