Dzień: 28 marca 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.  Zapytanie ofertowe na małe punkty gastronomiczno-handlowe oraz usługi rekreacyjno- rozrywkowe dla dzieci typu zabawki „Dmuchańce” Dokumenty do pobrania: 1.zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty małe gastro.pdf


Dla Rozwoju Mazowsza

„Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług kulturalnych poprzez doposażenie i wyposażenie MCKSiR w środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.”

Wartość projektu: 1 057 830,53 zł
Wartość dofinansowania: 745 508,00 zł
Poziom dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych

Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu